Een oplossing voor het land: de Hertoginnedal-gesprekken

Vier Vlamingen, vier Franstaligen, één kasteel. Nu door de coronacrisis de roep om een federale regering steeds groter wordt, brachten De Tijd en L’Echo in Hertoginnedal acht knappe koppen bijeen om een uitweg te zoeken uit de politieke impasse. Hun conclusie? Gebruik deze crisis om het Belgische model compleet te hertekenen.