leading story

EU schiet op aanpak België sociale fraude

Europa neemt aanstoot aan de unilaterale Belgische maatregelen in de strijd tegen sociale fraude. Ons land krijgt vandaag een laatste waarschuwing over de ‘antimisbruikwet’ van begin 2013, bedoeld als dam tegen detacheringsfraude. Bij een vermoeden van fraude eist de sociale inspectie dat de socialezekerheidsbijdragen in ons land betaald worden, wat indruist tegen de EU-regels. Als België de wet niet aanpast, dreigt Europa met een zaak voor het Hof van Justitie. P7