‘Fondsen hebben nood aan stabiele en eenvoudige fiscaliteit'

‘Om beleggingsfondsen nog aantrekkelijker te maken zijn een vereenvoudiging van de spaarfiscaliteit en aandacht voor financiële opvoeding cruciaal.’ Dat zegt Myriam Vanneste, topvrouw in de Belgische fondsensector en onlangs benoemd tot ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Europese fondsenfederatie Efama.