leading story

Geen boete voor fouten in aangifte woonlening

Door de complexe vastgoedfiscaliteit is het risico reëel dat belastingplichtigen voor hun woonlening een foute code invullen op hun belastingaangifte. De fiscus kan daarvoor een boete opleggen. Maar in de praktijk zal hij zich soepel opstellen en geen sancties opleggen, belooft de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. P5