column

(Geen) Dotjes

Vier inspecteurs van het Antwerpse Drugsondersteuningsteam (DOT) stapten eind augustus naar de korpschef omdat ze geen vertrouwen meer hadden in hun leiding. Serge Muyters kreeg verhalen te horen over vriendjespolitiek, autoritair leiderschap en het niet ernstig nemen van klokkenluiders. Hij trad krachtdadig op: begin oktober verpatste hij de vier inspecteurs aan een andere dienst. Tussenliggend had de korpschef een halfhartig bemiddelingstraject ingesteld dat niet door de ervaren interne preventiedienst werd uitgevoerd maar door enkele getrouwen. De boodschap voor het hele korps was duidelijk: de leiding is een grote voorstander van vriendjespolitiek en autoritair leiderschap. En wie een toekomst als klokkenluider ambieert, weet wat hem te wachten staat.