leading story

Grondwettelijk Hof struikelt over ‘wonen in eigen streek’

Het ‘wonen in eigen streek’-principe is volgens het Grondwettelijk Hof ongrondwettig. Vlaanderen mag geen band met de gemeente eisen en verkavelaars ook niet opleggen een deel van hun grond voor sociale woningbouw te reserveren. Ze ontneemt de Vlaamse regering zo een hefboom voor de inhaalbeweging in de sociale woningbouw. De regering gaat het decreet aanpassen.