column

Haal de polarisering uit het klimaatdebat

Het klimaatdebat wordt gedomineerd door de ogenschijnlijk eenvoudige tegenstelling tussen goed en fout, zwart en wit, slachtoffer en dader. Het terugdringen van de broeikasgasuitstoot is een erg complexe opgave vol fundamentele vragen zonder makkelijke antwoorden. Hoe raken de 1 miljard mensen die nu geen elektriciteit hebben zonder fossiele energie toch uit de armoede? Hoe vindt het Westen een draagvlak voor snelle reductie, zodat arme landen langer kunnen blijven uitstoten om zo hun welvaartsachterstand in te halen? Nu klimaatverandering wereldwijd bovenaan op de lijst van problemen staat, moet het debat veel meer gaan over de duivelse dilemma’s bij de aanpak dan over wie ‘goed’ is en wie ‘fout’. Minder over ideale maar onhaalbare oplossingen, en meer over de voor- en nadelen van wat wél werkt.