leading story

Het gaat beter met de wereld dan u denkt

Ons instinct zadelt ons op met een al te dramatisch wereldbeeld, maar nuchtere data kunnen ons geruststellen. Rond die premisse draait ‘Feitenkennis’, het postuum verschenen boek van de legendarische Zweedse statisticus Hans Rosling.