leading story

Karaattaks goed voor 50 miljoen euro extra in schatkist

De regering is van plan de diamantbedrijven voortaan te belasten op hun omzet, in de plaats van op hun winst. Er ligt een voorstel op tafel om een karaattaks van 0,55 procent op de omzet in te voeren. In politieke kringen wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het wetsontwerp. Is dit opnieuw een tegemoetkoming voor de diamantsector in ons land?