leading story

‘Kijk, hier zit je wiskundeknobbel'

Een flinke kilogram hebt u er, nat gewogen. Daarmee moet u het allemaal maar blijven snappen: van de relativiteits theorie tot ‘Vijftig tinten grijs’. Hoe doen ze dat, uw hersenen? Dat mysterie is de heilige graal van de 21ste eeuw. Obama noemt de queeste in één adem met de ruimterace, Europa investeert een miljard euro, wij schonken ons brein aan de wetenschap.