leading story

‘Leerlingenbegeleiding kan efficiënter'

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) zouden veel efficiënter werken als ze meer samenwerken. Dat blijkt uit een audit van de consultant PwC die De Tijd kon inkijken. De CLB’s zijn te veel aparte eilanden, waardoor niet elk kind een gelijke behandeling krijgt.