leading story

Liefste lezer,

Bij het begin van dit nieuwe jaar hebben wij een wensje klaar. Of beter: een goed voornemen. In 2015 wil deze redactie (nog) meer positieve, inspirerende verhalen brengen. Nieuws hoeft immers niet altijd slecht nieuws te zijn, integendeel. Bad news travels fast, good news faster. Zo’n jaar mag het van ons worden. Om de toon te zetten, brengen we in dit katern een rist optimistische verhalen van goedgeluimde mensen. Een flinke geut positivisme om het jaar goed in te zetten! Uw kapoen, Brussel, januari 2015