leading story

Londen clasht met Europa over vrij verkeer van personen

De Britse regering blijft concrete plannen uitwerken om de instroom van personen uit de Oost-Europese lidstaten te beperken. Minister van Defensie Michael Fallon borduurde dit weekend voort op voorstellen van premier David Cameron. Die wil quota invoeren om de immigratie van laaggeschoolde werknemers uit EU-landen een halt toe te roepen.