Advertentie
Advertentie
gespot

Mondiaal antwoord op te dominante bedrijven

Een rem op innovatie en concurrentie. Dat kan het gevolg zijn van een te grote marktmacht van bedrijven. Die groeiende macht gaat ten koste van welvaart en inkomens, en kan tot een scheve inkomstenverdeling leiden. Hoewel de economische gevolgen tot nu toe bescheiden zijn, zal een explosieve ontwikkeling van nu al dominante ondernemingen de investeringen doen afnemen en de innovatie afremmen. Tot die conclusie komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het onbeteugelde kapitalisme heeft grote nadelen: uitbuiting van arbeiders, milieuvervuiling, zelfverrijking van de top en verschraling van het aanbod voor de consumenten. De IMF-analyse toont aan dat het begrenzen van superkapitalisten een zaak van de mondiale samenleving is. Strengere antitrustwetten en een betere naleving van de huidige regels zijn een begin. De waarschuwingen van het IMF komen laat, maar niet te laat. Om het liberale kapitalisme te redden moeten de superkapitalisten aan banden worden gelegd.