leading story

Open VLD wil liquidatiebonus aanpassen

De regeringspartij Open VLD is bereid de controversiële regeling rond de liquidatiebonus te herbekijken. Dat zegt partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. Unizo deed gisteren een voorstel om zelfstandigen de hogere taks op liquidatieboni makkelijker te helpen ontlopen. Open VLD vindt dat ‘bespreekbaar’. P6