leading story

Per uur tellen in plaats van per dag?

Het is nog niet beslist maar de regering zal onderzoeken of de werkuren van studenten niet per uur in plaats van per dag kunnen worden bijgehouden en daar een voorstel over doen. Nu telt 3 uur werken mee als een dag en mogen studenten in totaal 50 dagen per jaar werken. Omgerekend in werkdagen van 8 uur zou dat 400 uur worden.