Advertentie
Advertentie
kaaiman

Pranillenman

Volgens Hendrik Bogaert, de federale staatssecretaris van Ambtenarenzaken, is de Vlaamse administratie versnipperd in baronieën, hertogdommen en graafschappen, die afzonderlijk van elkaar de meest dwaze en inefficiënte beslissingen nemen.