leading story

Recordaantal meldingen over crimineel geld

De antiwitwascel heeft het voorbije jaar 22.966 meldingen gekregen over zwart en crimineel geld. Dat is een record. In 2012 waren er 21.000 meldingen. Het cijfer van vorig jaar is 47 procent hoger dan in 2008. Er is ook een gigantisch bedrag mee gemoeid: de meldingen gingen over 1,185 miljard euro aan opbrengsten uit drugshandel, fraude, oplichting, prostitutie,.. Maar de banken vragen de volgende federale regering om duidelijkere regels wanneer ze zwart geld moeten aangeven. P5