leading story

Scholen in opstand tegen hervorming katholiek onderwijs

Veel scholen in het katholiek onderwijs protesteren tegen het plan om van 800 naar 150 schoolbesturen te gaan. Vooral bij de directeurs in het lager onderwijs leeft de vrees dat ze minder geld voor en macht over hun eigen scholen zullen hebben. Ze moeten meer focussen op hun pedagogische taken, terwijl een overkoepelend schoolbestuur de bestuurstaken van meerdere scholen op zich neemt. De directies van het katholiek basisonderwijs hebben die zorgen officieel aangekaart bij Lieven Boeve, het hoofd van het katholiek onderwijs. ‘Nu het katholiek onderwijs een nieuw hoofd heeft, moet alles opeens anders. Maar we geven onze identiteit niet prijs voor het heil van Lieven Boeve’, zegt een directeur. De bestuurlijke schaalvergroting maakt deel uit van een grotere machtsstrijd in het katholiek onderwijsnet, dat steeds meer onder druk staat. P3