leading story

Strenger voor jongeren én ouderen

Voor jongeren die niet of nauwelijks hebben gewerkt wordt een inschakelingsuitkering beperkt. Nu kan een jongere (tot 30 jaar) die een jaar werkloos is, die uitkering maximaal drie jaar krijgen. De grens wordt 25 jaar (bij de start van de uitkering). Onder 21 jaar wordt het gekoppeld aan een ‘minimale diplomavereiste’. Oudere werklozen moeten tot hun 65ste ‘actief en passief’ beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.