column

Super Mario

Ik heb een vraag voor u. Hoelang hebt u stilgestaan bij wat Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, donderdag heeft gedaan? Hebt u erbij stilgestaan? Of net helemaal niet? Dat laatste? Geen schande. Het is zelfs perfect te begrijpen. Het is daarin dat het vernuft van Mario Draghi schuilt. Nu komt het erop aan om eruit te leren.