leading story

Televisie

De Britse journalist en televisiemaker David Sington gaat in zijn film ‘The Flaw’ uit 2011 op zoek naar de onderliggende oorzaak van de financiële crisis. Hij gaat ook na of er drie jaar na het uitbreken van de crisis in 2008 iets veranderd is. Zijn antwoord is nee. De bankensector is voor Sington nog altijd niet transparant genoeg, al is er na 2011 natuurlijk nog een en ander veranderd. Bekende economen en experts komen in de documentaire aan het woord. Het gaat onder meer om de vastgoedexpert Robert Shiller, de winnaar van de Nobelprijs Economie Joseph Stiglitz en historisch econoom Louis Hyman.