leading story

Televisie

De Amerikaan Roger Ross Williams draaide vorig jaar de lichtjes huiveringwekkende documentaire ‘God Loves Uganda’. Hij focust op de Amerikaanse ultraconservatieve beweging International House of Prayer. Al tientallen jaren bouwt de beweging scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen in Oeganda. Tegelijk promoot ze er haar extreem katholieke geloof, inclusief haar afkeer voor homoseksualiteit. De documentaire laat zien hoe ontvankelijk de Oegandese bevolking, de politiek en de media voor de antihomohetze zijn. Mede onder de invloed van de Amerikanen is homofilie er bij wet verboden.