Thom Pelckmans: ‘Ik ga de weg niet plaveien voor mijn kinderen'

Na twee mislukte uniefjaren bleef hij plakken in het familiebedrijf. Vandaag leidt hij een van Vlaanderens grootste zelfstandige uitgeefhuizen.