leading story

Topman katholiek onderwijs wil zelf scholen bouwen

Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel, wil een radicaal ander systeem voor de bouw van scholen. ‘Geef de scholen zelf een jaarlijkse investeringsenveloppe, zodat ze niet voor elk project bij de Vlaamse overheid moeten aankloppen’, zegt Boeve. De wachtlijst voor scholenbouw in het Vlaams onderwijs is ondertussen opgelopen tot 5 miljard euro. P6