Tweederde scholen behoudt extra lesuur Nederlands

Uit een steekproef van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat tweederde van de scholen ervoor kiest het extra uur waar ze vrij over kunnen beschikken te besteden aan Nederlands. Dat meldt De Standaard. Dit schooljaar ging de lessentabel van vijf naar vier uur Nederlands. Dat uur werd vervangen door een nieuw vak ‘mens en samenleving’. Dat oogstte veel kritiek, zeker nu blijkt dat de leesvaardigheid sterk terrein verliest. Maar uit de rondvraag blijkt dat de meeste scholen gebruikmaken van de vrije ruimte waarover ze beschikken om het verloren uur te compenseren. Vooral rond Brussel en Antwerpen wordt gekozen voor meer Nederlands. De reden: het grote aantal anderstaligen in die regio’s.