Vermogensoverdracht over grenzen vergt extra denkwerk

De wereld is een groot dorp geworden. Het komt steeds vaker voor dat leden van een gezin in verschillende landen wonen. Een goede regeling voor erfenissen en schenkingen dringt zich op.