column

Vijf frank

Ik zie me nog altijd staan gniffelen met vriendinnen. Zoeken naar muntstukjes. Daarna een willekeurig nummer intoetsen: ‘Hallo, ben ik bij mevrouw Peer? Het is om te zeggen dat Appel de weg naar huis niet vindt.’ Humor van 5 frank voor schuddebuikende 8-jarigen.