leading story

Vlaamse steden kiezen zelfde begrotingsdieet

De Vlaamse steden passen grosso modo dezelfde strategie toe om hun meerjarenbegrotingen te laten kloppen, ongeacht de partijen die besturen. Vrijwel alle steden snoeien in hun personeelsbestand. De opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven meestal ongewijzigd, maar tal van lokale taksen stijgen.