leading story

Waar valt de meeste CO2-winst te boeken?

Als we de opwarming van de aarde een halt willen toeroepen, moeten we de CO2 -uitstoot terugdringen. Er is geen andere keuze. Een overzicht van de sectoren die het meest uitstoten in ons land, omdat we daar de meeste winst voor het klimaat kunnen realiseren.