Wallonië levert meeste vuurwapens van Europa

Het Waals Gewest is met een vergunde uitvoer van 196 miljoen euro in 2018 de belangrijkste Europese leverancier van vuurwapens aan Saoedi-Arabië. Driekwart van alle vuurwapens die uit de EU naar Saoedi-Arabië worden geëxporteerd komt uit Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaams Vredesinstituut. ‘Er is een groeiende consensus om veel kritischer en terughoudender te zijn in het toestaan van wapenexport naar Saoedi-Arabië, maar het Waals Gewest is een uitzondering’, zegt onderzoeker Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut. ‘De Waalse defensie-industrie, en dan vooral FN Herstal, is al sinds het einde van de jaren tachtig nauw verweven met Saoedi-Arabië. Daardoor is een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan die niet zo gemakkelijk te doorbreken is.’