leading story

‘Wealth manager levert pas echt maatwerk'

Voor buitenstaanders is ‘wealth manager’ wellicht een nogal vage term die het beeld oproept van exclusieve feestjes in selecte jetsetmilieus. ‘Dat was vroeger misschien zo, maar tegenwoordig is de job een pak prozaïscher geworden’, klinkt het in de branche. Topvermogens beheren is hard werken.