1700 onderzoekt mogelijkheden sms en Second Life

1700, vroeger bekend als de Vlaamse Infolijn, wordt de komende tijd verder uitgebouwd als uniek loket voor informatie en diensten van de Vlaamse overheid. Er wordt nagegaan of 1700 ook sms kan inschakelen als kanaal. Mogelijk komt er ook een kiosk van 1700 op Second Life, de virtuele spelwereld van het internet.

(belga) - De Vlaamse Infolijn ging in 1999 van start. Aanvankelijk was het louter een telefooncentrale waar burgers terechtkonden met vragen aan of over de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld over studietoelagen, premies of subsidies.Het aantal diensten dat beroep deed op de Vlaamse overheid groeide gaandeweg en ook het aantal communicatiekanalen werd diverser: naast telefoon kwamen ook fax, brief, e-mail, chat, een portaalsite (Vlaanderen.be), teletekst op de regionale zenders en digitale televisie (nu enkel Telenet, tegen het jaareinde ook op Belgacom TV)Vorig jaar kreeg de dienst de naam "1700". Die is dit jaar goed voor bijna 1,2 miljoen contacten. Uit een tevredenheidsenquête blijkt dat 93 procent van de klanten tevreden te zijn.De komende jaren wordt 1700 verder uitgebouwd. Op termijn moet het mogelijk zijn dat burgers de status van hun individuele dossiers, bijvoorbeeld over de aanvraag van een studietoelage, kunnen opvragen. Ook zal er gewerkt worden aan een productencatalogus die ook de informatie en diensten van andere overheden samenbrengt.Nog voor het einde van het jaar wordt de portaalsite van 1700 (Vlaanderen.be of 1700.be) grondig vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid. Elke pagina op de site zal voorgelezen kunnen worden door een computerstem.Volgend jaar wordt ook nagegaan of 1700 sms kan inschakelen als communicatiekanaal. Jongeren en andere doelgroepen die moeilijk de weg vinden naar 1700 maken immers makkelijk gebruik van sms, luidt het.Ook om jongeren te bereiken wordt de mogelijkheid van een 1700-kiosk op Second Life onderzocht. Dat zou in de eerste plaats moeten dienen als promotie voor de andere kanalen. Op lange termijn zouden ook interacties via Second Life met het "echte" contactcenter van 1700 mogelijk moeten worden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud