<B>Commentaar over Dexia: </B>Flirtende bankiers

Het verdict is gevallen. Nadat de grote Belgische aandeelhouders van Dexia het fusieproject met Sanpaolo IMI begin vorige week al een zware klap hadden toegebracht, werd de verloving nu ook formeel verbroken. De raad van bestuur van de Belgisch-Franse bankgroep besliste zondag unaniem de fusiegesprekken met de derde bank van Italië stop te zetten. In een adem bevestigde het hoogste bestuursorgaan van Dexia ook haar vertrouwen in de Franse directievoorzitter Pierre Richard en in het directiecomité van de groep.

Met die vrij voorspelbare boodschap probeert Dexia de rangen te sluiten. Nu Kerstmis nadert, worden de interne meningsverschillen met de mantel der liefde bedekt en lijken management en aandeelhouders opnieuw eensgezind front te vormen. Dat moet alle partijen de kans geven de verhitte gemoederen te laten bedaren en zich te herbronnen over de strategische keuzes voor de toekomst.

Voor aanvang van de cruciale raad van bestuur stonden management en aandeelhouders bij Dexia nochtans lijnrecht tegenover elkaar. Directievoorzitter Richard en bestuursvoorzitter François Narmon hadden de voorbije dagen het fusieproject met Sanpaolo IMI met vuur verdedigd. De drie grote Belgische aandeelhouders - de Gemeentelijke Holding, Arco en Ethias - hadden zich vorige maandag al formeel tegen een huwelijk verzet. Elk had daarvoor zijn eigen redenen, maar de Belgische aandeelhouders vonden elkaar in hun verontwaardiging over de manier waarop het topmanagement het fusiedossier aanpakte: zonder hen vooraf te consulteren.

De enige uitweg uit deze patstelling, is wat in het schaken een remise wordt genoemd. Het topmanagement ziet af van zijn fusieplan en in ruil daarvoor vegen de aandeelhouders de spons over het eigenzinnige optreden van Richard & co. De raad van bestuur van Dexia keurt het compromis eensgezind goed, niemand lijdt gezichtsverlies en iedereen kan met een gerust gemoed zijn kerstaankopen beginnen te plannen.

Maar of de rust bij Dexia lang zal duren, valt te betwijfelen. Want remise is dan wel Frans voor uitstel, van afstel is geen sprake. Willen of niet, door de mislukte fusie met Sanpaolo staat Dexia meer dan ooit in de etalage. Het zal wellicht niet lang duren voor er zich nieuwe buitenlandse huwelijks- of overnamekandidaten aandienen en de onderhuidse spanningen komen bovendrijven. Voor die tijd moet men bij Dexia tot overeenstemming zijn gekomen. Wordt de Belgisch-Franse bank een jager of een prooi in de naderende Europese consolidatiegolf ? Het antwoord op die vraag is allesbepalend en zorgt zelfs voor discussie bij de grote Belgische aandeelhouders. Want ook daar groeit het besef dat flirtende bankiers die niet fuseren, straks misschien schaakmat staan.

Nico Tanghe

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud