Advertentie

België toevluchtsoord voor Franse bedrijfsleiders

België trekt elk jaar talloze Franse bedrijfsleiders aan. Die domiciliëren zich in ons land om er te genieten van het fiscale regime, dat veel voordeliger is dan het Franse.

(belga) Dat zeggen professionals die de zakenlui helpen bij hun verhuizing."Twintig jaar geleden moest je naar Zwitserland trekken, maar sinds België in 1991 de belasting op de waardevermeerdering afschafte, is het fenomeen naar daar verplaatst en uitgebreid", stelt Michel Vercruysse, die in Rijsel directeur is van KPMG. Hijzelf organiseert elk jaar vijftig tot tachtig vertrekken naar België en noteerde in 2006 een nieuwe opleving, "zoals altijd in de aanloop naar verkiezingen". Over het exacte aantal "delokaliseringen" bestaan geen gegevens.

UMP-Senator Philippe Marini zei midden februari in de commissie Financiën dat "Frankrijk tegenwoordig bijna twee delokalisaties kent per dag". In 2005 vertrokken 649 mensen die in aanmerking kwamen voor de solidariteitsbelasting op het vermogen, 14 procent meer dan in 2004.

Deze schatting houdt enkel rekening met diegenen die voor hun vertrek al onder die solidariteitsbelasting vielen, en niet met zij die vertrekken uit vrees belast te worden eens hun onderneming verkocht is. Net deze laatsten vormen de grootste groep fiscale vluchtelingen in België: bedrijfsleiders, ook van kmo's, die de pensioenleeftijd naderen.

Door zich in België te installeren voor de overdracht van hun bedrijf, ontsnappen ze aan de belasting op de waarde vermeerdering en op de solidariteitsbelasting. Inzake successierechten is ook de interessante wetgeving in België over donaties van vastgoed een motivatie om te verhuizen, luidt het nog. "Als je in Frankrijk 27 procent moet betalen op de waardevermeerdering en niets in België, dan ben je bereid enkele offers te brengen", zegt Marin Van Beirs, fiscaal advocate bij de balie van Brussel. Zo moeten Franse die in België komen wonen breken met Frankrijk en herhaaldelijke trips naar Frankrijk vermijden om niet als "valse vertrekker" beschouwd te worden. "België heeft voordelen op bepaalde punten, maar inzake alles wat inkomsten uit arbeid betreft is het interessanter om in Frankrijk te blijven", zegt Van Beirs. "De inkomsten uit arbeid zijn in België twee tot vijf keer meer belast dan in Frankrijk. Kaderleden die niet aan de solidariteitsbelasting onderworpen zijn en een degelijk loon hebben, blijven beter in Frankrijk."

De golf van Fransen naar België zal in de toekomst niet verminderen, stelt Van Beirs nog. "Al jaren wordt er gedreigd met belasting op waardevermeerdering, maar de leiders zijn zich voldoende bewust van deze bron van rijkdom die uit Frankrijk komt". De trend heeft overigens ook gevolgen voor de prijzen van bouwgrond. In het Belgische Néchin zijn de bouwgrondprijzen de voorbije twaalf jaar vertienvoudigd. De inwoners linken dat aan de komst van vele Fransen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud