Bourgeois wil ondertiteling van alle VRT-programma's

(tijd) - Een groepje dove kinderen overhandigde woensdag een petitie met meer dan 23.000 handtekeningen aan de Vlaamse minister van Media, Geert Bourgeois (N-VA). De kinderen willen dat de VRT meer jeugdprogramma's ondertitelt. Bourgeois staat volledig achter het initiatief, en wil zelfs nog een stapje verder gaan: 'Tegen 2010 moeten alle programma's op de openbare omroep via teletekst ondertiteld worden.'

Minister Bourgeois benadrukte dat hij voor de jeugd- en kinderprogramma's extra moeite wil doen. In de petitie, een gezamenlijk initiatief van de achtjarige Pieter Jorissen uit Heusden-Zolder en het Vlaamse Oudercomité voor doven en slechthorenden (VLOC), werd gepleit voor meer ondertitels op Ketnet.

Bourgeois: 'Ik heb inderdaad vastgesteld dat nog steeds enkele grote blokken van de kinder- en jeugdprogramma's op de VRT geen ondertiteling hebben, zoals op zaterdag- en zondagvoormiddag. Bovendien moeten bijna alle tekenfilms het stellen zonder ondertiteling. Daarom zal ik vragen aan de VRT op korte termijn extra te investeren in de ondertiteling van jeugdprogramma's en tekenfilms. Ik zal dit onderwerp ter sprake brengen bij de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep'.

In 1984 werd slechts 3 procent van de Nederlandstalige programma's ondertiteld op de VRT, in 2004 was dat al 40 procent. De publieke omroep belooft dat daar elk jaar meer dan 5 procent bijkomt, maar voor Geert Bourgeois is dat niet genoeg.

De minister wil dat tegen 2010 alle televisieprogramma's op de VRT (via teletekst) ondertiteld worden. Daarom wil hij een stappenplan uitwerken met als doel de ondertiteling van minstens 70 procent van de Nederlandstalige programma's tegen het einde van zijn mandaat in 2008.

'Die ambitie is niet onrealistisch', zegt Bourgeois, 'want bijna elke Europese openbare omroep streeft vandaag naar meer en beter ondertitelde programma's. Ook bij hen geldt 2010 als deadline, Vlaanderen kan niet achterblijven. De volledige ondertiteling wordt een van de gespreksonderwerpen in de aanloop naar de nieuwe beheersovereenkomst in 2006.'

Naar schatting 1 miljoen personen in Vlaanderen zijn gehoorgestoord. 'Daarnaast leven er in ons gewest ook veel anderstaligen voor wie ondertiteling een handig instrument is om Nederlands te leren en zich beter in te burgeren', zegt de minister. 'Al die mensen zijn gebaat bij een maximale ondertiteling van televisieprogramma's'.

Mede daarom beloofde Bourgeois dat hij zal nagaan in hoeverre de commerciële omroepen kunnen worden verplicht minstens een deel van hun Nederlandstalige programma's van ondertitels te voorzien. 'Eigenlijk hebben ook die zenders vanuit commercieel oogpunt belang bij een dergelijke ondertiteling', klinkt het, 'want de groep van slechthorenden wordt door de stijging van de levensverwachting steeds groter.'

'In Engeland hebben de commerciële omroepen zelfs het voortouw genomen in het dossier, en dit zonder enige subsidie', weet Jan Stevens van het VLOC. 'De grote private zenders ondertitelen er al 80 procent van hun programma's.'

De Vlaamse commerciële omroepen tonen interesse en willen onderzoeken in hoeverre ze met de overheid kunnen samenwerken om meer programma's van ondertitels te voorzien. 'De omroepen kunnen bijvoorbeeld samenwerken, want dat werkt kostenbesparend', reageert VTM-woordvoeder Mark Vanlombeek. 'Subsidies van de overheid zijn een andere mogelijkheid.' Zowel VT4 als de Vlaamse Mediamaatschappij ondertitelen al Nederlandstalige programma's, zij het vooral eigen producties als 'Aspe', 'Expeditie Robinson' en 'Peking Express'.

De VRT heeft toegezegd om eind dit jaar een enquête te organiseren voor doven en slechthorenden om na te gaan op welke manier de zender beter op de wensen en de verlangens van de groep kan ingaan.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud