Advertentie

Bromfietsers klasse B mogen in bebouwde kom op fietspad

Vanaf morgen/donderdag mogen bromfietsers klasse B kiezen of ze gebruik maken van het fietspad of de rijbaan. Tot nog toe moesten die bromfietsers op de rijbaan rijden.

De Fietsersbond had eerst kritiek op de ingreep, maar geeft nu toe dat bromfieters op bepaalde plaatsen inderdaad best op het fietspad rijden. Waar de aanwezigheid van bromfietsers op het fietspad toch tot onveiligheid zou kunnen leiden, kan de wegbeheerder een verbodsbord voor bromfietsers plaatsen.

Bromfietsers van de categorie B mogen vanaf 1 maart zelf kiezen of ze in de bebouwde kom het fietspad gebruiken. Nu moeten ze daar nog op de rijbaan rijden. De Fietsersbond noemde de aanpassing in een eerste reactie onveilig voor de fietsers.

Na een onderhoud met minister van Mobiliteit Renaat Landuyt stelt de Fietsersbond zijn standpunt bij. In een gezamenlijk persbericht stellen Landuyt en de Fietsersbond dat het voor bromfietsers vaak het veiligste blijft om binnen de bebouwde kom op de rijbaan te blijven rijden. Maar in ons land zijn er door de ruimtelijke ordening locaties waar het binnen de bebouwde kom onveilig is voor bromfietsers om op de rijbaan te rijden (bv. bepaalde 2x2-wegen die door bebouwde kommen lopen en waar 70 km/uur mag gereden worden). "In die gevallen kunnen bromfietsers B ook volgens de Fietsersbond op het fietspad blijven rijden", luidt het.

Landuyt en de Fietsersbond benadrukken wel dat de bromfietsers die het fietspad gebruiken de fietsers niet in gevaar mogen brengen. "De veiligheid van de ene zwakke weggebruiker mag nooit ten koste gaan van de andere zwakke weggebruiker", aldus Landuyt.

De wegbeheerder speelt volgens de sp.a-minister en de fietsorganisatie een grote rol. Die wegbeheerder kan het best inschatten waar het al dan niet veilig is om de bromfietsers op het fietspad toe te laten. Waar het niet veilig is, kan de wegbeheerder via een onderbord bromfietsers van het fietspad weren. In opdracht van Landuyt gaan de lokale Fietsersbondafdelingen de eventueel onveilige locaties oplijsten en overmaken aan de plaatselijke wegbeheerders.

Op 1 maart treden er nog een hele reeks nieuwe regels in voor de gemotoriseerde tweewielers. Zo krijgen motorrijders niet alleen meer vrijheid over hun plaatskeuze op de weg, maar komen er ook strengere beperkingen voor het inhalen van motorfietsen en er komt ook een nieuw verkeersbord dat voorziet in voorbehouden parkeerplaatsen voor motorfietsen.

Wie minstens twee jaar een rijbewijs B heeft, krijgt vanaf 1 maart automatisch opnieuw de toelating een lichte motorfiets te besturen (motorfietsen van categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125 kubieke centimeter en een maximaal vermogen van 11kW). Daarnaast zullen motorrijders op een weg met verschillende rijstroken niet langer verplicht zijn om "zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden". Er was al een afwijking op die regel voor wegen die niet verdeeld zijn in rijstroken. Die afwijking wordt nu doorgetrokken naar wegen die verdeeld zijn in rijstroken. Op autosnelwegen zal de motorrijder dus voortaan de ganse breedte van een rijstrook mogen gebruiken.

Voorts wordt het inhalen van motorrijders strenger geregeld. Het wordt onder meer verboden brom- of motorfietsen in te halen op bepaalde overwegen, op kruispunten waar de voorrang van rechts telt, enz.... Ook de parkeerregels voor motorfietsen worden bijgestuurd. Voortaan moeten motorfietsers niet meer evenwijdig met de rand van de rijbaan parkeren, maar mogen zij haaks op de rand van de rijbaan parkeren.

Binnen een betalend, afgebakend parkeervak voor één auto mogen meerdere motorfietsen worden geparkeerd en voor dat parkeervak moet dan slechts één maal betaald worden. Voorts wordt het verkeersbord E9b dat parkeren enkel toelaat voor personenwagens uitgebreid naar motorfietsen. En tot slot komt er een nieuw verkeersbord E9i dat een parkeerplaats aangeeft die uitsluitend voorbehouden is voor motorfietsen.

Een overzicht van de aanpassingen voor de gemotoriseerde tweewielers, is terug te vinden op www.bivv.be en op www.wegcode.be.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud