Europa wil loonkloof tussen mannen en vrouwen wegwerken

Vrouwen verdienen nog altijd 15 procent minder dan mannen voor gelijk of gelijkwaardig werk. Dat stelt de Europese Commissie in een nieuw verslag dat woensdag werd gepubliceerd. In het verslag worden ook heel wat maatregelen uiteengezet die de loonsverschillen kunnen verkleinen.

(belga) In de loonsverschillen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - dat zijn de verschillen tussen de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen voor belasting - is de laatste tien jaar nauwelijks verandering gekomen. Ze zijn het gevolg van blijvende (indirecte) discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt, waaronder in de praktijk vooral vrouwen te lijden hebben.

Het probleem van de loonsverschillen reikt ook veel verder dan de toepassing van het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk. Een van de belangrijkste oorzaken is de verschillende waardering van de competenties van mannen en vrouwen. Werk dat vergelijkbare kwalificaties of ervaring vereist, wordt vaak minder goed betaald wanneer dat werk hoofdzakelijk door vrouwen wordt gedaan. In sommige landen verdienen kindermeisjes bijvoorbeeld minder dan automonteurs, caissières in de supermarkt minder dan magazijnbedienden en verpleegsters minder dan politieagenten.

"Op school presteren meisjes beter dan jongens en er komen meer vrouwen dan mannen met een universitair diploma op de arbeidsmarkt, maar vrouwen verdienen nog steeds 15 procent minder. In deze absurde situatie moet verandering komen", vindt Vladimir Spidla, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen.

"De loonsverschillen zijn een complex probleem en hebben diverse oorzaken. Soms is het pure discriminatie, maar vaak zijn de redenen niet zo zichtbaar: vrouwen doen meer onbetaald werk (zij doen bijvoorbeeld het huishouden of zorgen voor afhankelijke personen) en werken vaker deeltijds. Bovendien gelden vaak lagere loonschalen in sectoren waar vooral vrouwen werken", aldus Spidla.

De Commissaris deed woensdag een oproep naar de mannelijke bevolking om meer huishoudelijke taken te verrichten, om zo de loonkloof te dichten. Aangezien mannen gemiddeld 7 uur per week besteden aan niet-betaald werk, tegenover 24 uur bij vrouwen, is het volgens Spidla "niet mogelijk om de loonkloof te verkleinen als mannen niet meer huishoudelijk werk gaan verrichten". De uren die niet besteed worden aan het huishouden zijn "uren die ik kon gebruiken voor opleidingen of voor mijn werkgever", verduidelijkte Spidla.

Daardoor slagen mannen erin een hoger loon te bedingen, terwijl "vrouwen kiezen voor minder goed betaalde beroepen". "Onze samenleving dwingt hen tot die keuze", besloot de Commissaris.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud