Europees Parlement wil greep van geld op voetbal tackelen

De strikt economische logica en het huidige financiële opbod maken de kloof tussen kleine en grote voetbalclubs steeds groter en ondermijnen het sociale belang van de populaire balsport. Onder meer investeringen in jeugdspelers, financieel transparante clubs en striktere regels voor makelaars kunnen een tegengewicht bieden, zo stelt het Europees Parlement.

(belga) Met zijn rapport, dat donderdag met een ruime meerderheid is goedgekeurd in de plenaire vergadering van het EP, wil CD&V-europarlementslid Ivo Belet (foto) het voetbal "vrijwaren van een al te eenzijdige economische logica".

Profvoetbal is nu eenmaal 'big business' en uiteraard moeten de clubs de Europese regels over concurrentie, staatssteun en het vrij verkeer van werknemers respecteren, maar Belet wil niettemin dat de voetbalbonzen en de Europese regelgevers bij het uittekenen van de toekomst van het voetbal meer rekening houden met het sociale en maatschappelijke belang van de sport.

Het rapport van Belet bevat een zestigtal aanbevelingen. Zo wil hij de kloof tussen rijke en arme clubs aanvaardbaar houden door de collectieve verkoop van televisierechten, meer investeringen in jeugdspelers (de 'home grown'-maatregel van de Europese voetbalbond wordt volop gesteund) en een systeem om de financiële situatie van de profclubs te controleren.

Met het oog op een onafhankelijke controle van de financiën van clubs pleitte de socialistische fractie in het EP voor de oprichting van een nieuw EU-sportagentschap, maar Belet houdt de boot af. "De sportbonden moeten dat zelf in handen nemen", meent het europarlementslid. Hij voelt meer voor de integratie van een controlemechanisme in het licentiesysteem voor clubs dat de Europese voetbalbond Uefa in het leven heeft geroepen.

Belet bepleit ook strengere normen voor spelersmakelaars en 'agents'. Indien de Uefa er niet in slaagt de situatie te verbeteren, is het volgens Belet aan de Europese Commissie om in te grijpen. Dat is meteen het enige domein waar het EP een wettelijke regeling op Europees niveau wenselijk vindt.

Vraag is hoeveel een niet-bindend adviesrapport kan opleveren. "Je kan dit langs twee kanten bekijken. Ofwel ga je ervan uit dat dit slechts een aanbeveling is waarmee weinig zal gebeuren. Ofwel kan je met dit rapport heel veel druk zetten op voetbalinstanties. Ik kies het tweede, want ik heb nog nooit zoveel met lobbying te maken gehad als met dit rapport. Dat is een goed teken. Niemand kan negeren wat hier is goedgekeurd met zo'n ruime meerderheid", verdedigde Belet zich.

Club Brugge-voorzitter Michel D'Hooghe, die namens de internationale voetbalbond Fifa acte de présence gaf, ontwaarde een kentering in het debat over de toekomst van het voetbal. In het verleden stonden de politici en de voetbalwereld, die steevast schermde met de specificiteit van de sport, vaak lijnrecht tegenover elkaar. Met dit rapport "reikt de politiek de hand van de voetbalwereld", meent D'Hooghe. "Een dialoog is opgestart en onze standpunten komen langzamerhand naar elkaar toe", stelde hij vast.

foto belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud