Gemeenten hekelen besparingen cultuurbeleid

(tijd) - De gemeenten, de cultuurcentra en de bibliotheken voerden woensdag actie tegen de besparingen van de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), dit en volgend jaar op het lokaal cultuurbeleid.

Ze verwijten Anciaux contractbreuk en zeggen dat de besparingsronde een achteruitgang betekent voor het cultuurbeleid. Met het nieuwe decreet moest de subsidiestroom stijgen van zo'n 50 miljoen euro in 2002 naar 82,5 miljoen euro volgend jaar. De niet al te riante financiële situatie van de Vlaamse overheid stak hier evenwel een stokje voor.

Bij de herziening van de begroting voor dit jaar en de opmaak van de begroting voor volgend jaar besliste Anciaux om te besparen op de uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid. Op de uitgaven voor dit jaar wil Anciaux 3,38 procent besparen, goed voor 3,205 miljoen euro. Hij schuift hiermee de factuur naar de gemeenten door omdat die het beloofde subsidiebedrag voor 2004 al hebben uitgegeven. Voor volgend jaar komt het beloofde extra krediet van 3,305 miljoen euro er niet.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud