Gemeenteraad Lier koopt stadion Lierse SK niet aan

(belga) - Na een eerder negatief advies van het schepencollege heeft de gemeenteraad van Lier maandagavond beslist om het stadion van Lierse SK niet aan te kopen. Het stadsbestuur blijft wel bereid verder na te denken over eventuele oplossingen. Zo'n 1.500 luidruchtige Lierse-supporters hadden maandagavond postgevat aan het gemeentehuis van Lier.

Het stadsbestuur wilde niet over één nacht ijs gaan vooraleer in te gaan op de vraag van het bestuur van Lierse om hun patrimonium over te nemen. De club vroeg de stad financiële middelen die haar de ademruimte zou geven om opnieuw gezond te worden en het licentiegevaarte omzeilen. De aankoop zou Lier 5,4 miljoen euro kosten.

De stad was bereid de voetbalclub te helpen en richtte het 'Comité 2006' op, waarin zowel vertegenwoordigers van de stad als van de voetbalclub zaten. Op vraag van het comité werd een toekomstrapport opgemaakt door het bureau Strategus. Dat leverde een rapport dat uitging van het 'Community Model'. Dat betekent onder andere dat het stadion kan gebruikt worden door de lokale gemeenschap. Maar omdat de studie vooral handelde over de toekomst, eiste de stad een duidelijk beeld van de huidige financiële toestand van Lierse en een schatting van wat de aankoop van het stadion de burger zou gaan kosten.

Een extra studie werd aangevraagd bij Ernst&Young. Die studie wees uiteindelijk uit dat, zelfs als de stad het stadion voor 5,4 miljoen euro zou kopen, er een netto negatief vermogen zou blijven bestaan. Concreet betekent dit dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Het negatief vermogen van de club zou dus blijven bestaan, zelfs wanneer niet enkel rekening werd gehouden met de verkoop van het stadion, maar ook de vooropgestelde belangrijke kwijtschelding van schulden door de bestuurders. Het was dus helemaal niet zeker dat de club het financieel zou kunnen redden na de input van de stad.

Bovendien zat de stad verveeld met enkele onduidelijkheden uit het dossier. Zo blijkt de veiligheid van de infrastructuur te wensen over te laten. Voor de nieuwe tribune 2 worden de kosten geraamd tussen de 750.000 en 1 miljoen euro. Voor het stadion zelf zouden de kosten kunnen oplopen tot 2,5 miljoen euro. Dit alles zou betekenen dat de stad minstens 7,9 miljoen euro ter beschikking van de club zou moeten stellen.

Rekening houdend met al deze gegevens stemde de gemeenteraad met 20 stemmen tegen de aankoop van het stadion. Wel blijft de stad bereid om verder mee na te denken om eventuele oplossingen op korte termijn te vinden. Ook de voorzitter van Lierse benadrukte dat blijvend naar oplossingen wordt gezocht. 'Een negatief besluit betekent niet het einde van de club', aldus Gaston Vets.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud