'Grote herstructurering' op til bij VW Vorst - update 2

Twee vakbondsmensen van Volkswagen Vorst waren maandag in Duitsland. Er komt geen sluiting, kregen ook zij te horen. "Maar we zijn ons wel bewust van een grote herstructurering", aldus ACV-hoofdafgevaardigde Pascal Van Cauwenberge. De vakbonden roepen het personeel op dinsdag thuis te blijven en zich pas woensdag aan te bieden in Vorst voor een algemene vergadering. De vakbonden wachten op de concrete informatie van de ondernemingsraad van morgen/dinsdag.

(tijd) VW Brussel zal toch op dinsdag de ondernemingsraad raadplegen over een mogelijk herstructureringsplan van de fabriek te Vorst. 'Tot op vandaag werd er nog geen enkele beslissing getroffen', zegt VW. 'Deze zal pas genomen worden na afloop van de informatie- en consultatiefase. Een sluiting van de fabriek te Vorst is niet gepland.'

Maandagavond kwam een vakbondsdelegatie terug uit Duitsland. Ze hadden er contact met IG Metall en de directie. Een sluiting van de Brusselse fabriek kom er niet. "Maar we zijn ons wel bewust van een grote herstructurering", dixit Van Cauwenberge. Om hoeveel mensen het gaat of wat het productiecijfer is, weet hij niet. "Maar het worden moeilijke dagen en weken". Hij verwacht dat er morgen/dinsdag wel cijfers komen.De vakbondsdelegatie ging de informatie omstreeks 18.00 uur meedelen aan de afgevaardigden.

"Indien Volkswagen plannen voorstelt om de VW Golf uit Brussel terug te trekken, verwachten we dat de Belgische vestiging alternatieve producten krijgt". Dat heeft Bernd Osterloh, voorzitter van de Europese ondernemingsraad van VW, verklaard.Volgens Osterloh was het niet de bedoeling -en dat is ook met de directie besproken- om de arbeidstijd in de Duitse vestigingen te verhogen, ten laste van andere vestigingen.In het kader van het tegen 2008 geplande modellenoffensief zijn er voldoende producten beschikbaar, die in België gemaakt zouden kunnen worden. "Voor de overgangstijd verwachten we plannen die de tewerkstellingszekerheid mogelijk maken", luidt het nog.De algemeen-secretaris van de Europese onderneminsgraad, Michael Riffel, zegt dat de Europese overcapaciteit bij de productie geen probleem van één land is. "We moesten hiermee in Duitsland al rekening houden, met een massale personeelsafbouw via onder meer deeltijdwerk-regelingen". Het is duidelijk dat voor de vestigingen in Europa en elders hetzelfde geldt. "We willen dat alle vestigingen een langetermijnperspectief hebben, dat de tewerkstelling blijvend verzekert."

foto belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud