Heroïne geregistreerd als geneesmiddel in Nederland

In Nederland is heroïne geregistreerd als geneesmiddel voor therapieresistente heroïneverslaafden, zo heeft de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden vrijdag bekendgemaakt.

(belga) Alleen patiënten met een langdurige verslaving, die niet gereageerd hebben op een adequate behandeling met methadon en die nog steeds behandeld worden met methadon, komen in aanmerking.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in december 1996 de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) geïnstalleerd met als taak onderzoek uit te voeren naar de gewenste en ongewenste effecten van medische behandeling van heroïne. Dit onderzoek is vervolgens uitgevoerd in zes gemeenten.

In haar rapportage van februari 2002 concludeerde de CCBH dat de gecontroleerde behandeling met heroïne in combinatie met methadon van chronisch, therapieresistente heroïneverslaafden effectiever is dan behandeling met methadon alleen. Door de toevoeging van heroïne kunnen deze patiënten in een betere gezondheidstoestand geraken en kan hun sociaal functioneren verbeteren.

Het advies van de CCBH was heroïne beschikbaar te stellen als laatste farmacotherapeutische optie voor chronisch, therapieresistente verslaafden aan heroïne en daartoe heroïne te registreren als geneesmiddel. Dit advies is na beraadslagingen in het parlement opgevolgd door de minister van VWS.

De CCBH heeft vervolgens, in samenwerking met de firma Di-AcetylM BV, een registratiedossier ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit College heeft de overgelegde informatie beoordeeld en geconcludeerd dat de kwaliteit van het heroïne bevattend geneesmiddel is gewaarborgd en dat de balans werkzaamheid-schadelijkheid van heroïne voor de beoogde patiëntengroep positief is.

Het CBG heeft heroïne alleen geregistreerd als geneesmiddel voor slecht functionerende, therapieresistente patiënten met een langdurige heroïneverslaving, die niet gereageerd hebben op een adequate behandeling met methadon en die nog steeds behandeld worden met methadon. Voorts mag heroïne uitsluitend worden toegepast in gespecialiseerde behandelcentra, die voor dat doel zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment worden in Nederland 350 patiënten behandeld met methadon plus heroïne. Dit aantal zal in de loop van volgend jaar vermoedelijk toenemen tot ongeveer 600-700,aldus het communiqué.

foto epa

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud