Het Federaal Planbureau over de wereldeconomie

Op basis van het eigen Nime-model geeft het Federaal Planbureau een prognose over de evolutie van de wereldeconomie voor de periode 2006-2012. Daarin laat het Planbureau zich vooral positief uit over Europa, maar eerder wantrouwig over de situatie in de VS en Japan.

(foto bloomberg) China is een van de economieën die in het zesde geografische blok van het Nime-model summier behandeld wordt.

(tijd) - Mondiaal gesproken is het Planbureau vrij optimistisch over de economie, met een stabiele groei en een inflatie die goed onder controle gehouden wordt.

In Japan zou de vergrijzing echter al in de betrokken periode een impact gaan hebben op de economie, daar waar dat in Europa pas een probleem zou worden vanaf 2012.

Het Planbureau stipt twee onzekerheden aan. De eerste is het feit dat de VS er niet in lijken te slagen de handels- en begrotingsevenwichten onder controle te krijgen. Dit kan een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de wereldeconomie. Daarnaast kunnen de energieprijzen een domper zetten op de vooruitzichten van het Planbureau, zeker wanneer de olieprijzen weer op recordjacht zouden gaan.

De vraag is hoeveel belang er mag gehecht worden aan de prognoses van het Planbureau voor de regio's buiten Europa. Het Nime-model (voluit New International Model for Europe) is, zoals de naam het al zegt, in de eerste plaats een model voor Europa. Het deelt de wereld op in zes blokken: de eurozone, westelijke EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren, oostelijke EU-lidstaten die niet tot de eurozone behoren, de VS, Japan en tenslotte de rest van de wereld.

Vooral dat laatste blok roept wat vragen op. In praktijk komt dat neer op een blok waarin China, Rusland, Afrika, Zuid-Amerika en de Aziatische landen zitten. Een homogeen economisch blok kan dat niet echt genoemd worden. Patrick Van Brusselen, auteur van de studie, geeft dit ook toe. 'Het Nime-model is in de eerste plaats een Europees model', erkent hij, 'maar in de huidige gemondialiseerde economie hebben we het moeten uitbreiden naar onder meer de VS en Japan.' Het zesde blok, dat een aantal sterk verschillende economieën omvat, wordt 'summier' behandeld.

KE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud