'Ik werk in de grote Vlaamse traditie van de schilderkunst'

Jan Fabre is niet alleen een van de grootste hedendaagse kunstenaars in Vlaanderen, hij is ook een van de meest veelzijdige: hij maakt zowel theater en dans als beeldend werk. Nu is werk van hem te zien in de twee grootste Antwerpse musea: uiteraard in dat voor hedendaagse kunst, maar ook in het museum voor Schone Kunsten. Daar gaat Fabre de confrontatie aan met de Oude Meesters.

Collectie

Het minst evident, maar wellicht meest tot de verbeelding sprekend, is de tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Daar confronteert Fabre zijn - hedendaags - werk met de Oude Meesters - Rubens en consoorten - uit de collectie van het museum.

'Een hedendaagse kunstenaar als Fabre vertoont veel meer continuìteit met oude kunst dan we vermoeden', merkt museumdirecteur Paul Huvenne op. 'Kunst probeert vaak een hogere werkelijkheid weer te geven die onze zintuiglijke beperking overstijgt. Dat doet Fabre ook, net door de zintuiglijke wereld heel bewust te beleven. Denk maar aan de middeleeuwse traditie van het aanvoelen van materialiteit. Ook de metamorfosen die bij Fabre heel frequent voorkomen, vinden we in de kunstgeschiedenis terug.'

Huvenne hoopt in elk geval dat liefhebbers van hedendaagse kunst ook oude kunst leren kennen en omgekeerd.

Respect

Fabre geeft in de tentoonstelling inderdaad niet zozeer blijk van een zich afzetten tegen de oude kunst, maar juist van respect voor zijn voorgangers. 'Ik kijk naar mijn voorvaderen en merk dat daar goede dingen tussen zitten', is een van zijn uitspraken die in het museum hangen. 'Ik laat mijn werk dialogeren met oude meesters die ik zelf interessant vind', zegt Fabre. 'Ik werk zelf ook in de grote Vlaamse traditie van de schilderkunst. Verbeelding, allegorieën, omgaan met beelden, ruimteverdeling: mijn inspiratiebronnen daarvoor zijn vaak die oude meesters.'

Als theatermens slaagt Fabre erin heel ruimtelijk en visueel te denken. Hij voelt perfect aan hoe hij recent, bestaand werk kan integreren in de museumcollectie. Al zal menig liefhebber van oude kunst misschien wat vreemd opkijken van de opgezette honden aan het plafond.

Fabre creëerde ook nieuw werk, zoals het beeld van hemzelf tegen een schilderij geplaatst, met bloedneus, 'Ik laat me leeglopen' getiteld. Ook de zeven uilenkoppen op een tafel ('De boodschappers van de dood onthoofd') en de 'Tranensculptuur' waar een danseres van zijn voorstelling 'L'histoire des larmes' voor model stond - een wit beeld met grote glazen - zijn nieuw. Andere sterke visuele beelden zijn de grote pauwen en de levensgrote spijkermannen.

Vroege periode

In de tentoonstelling in het Museum voor Hedendaagse Kunst (MuHKA) komt vooral minder bekend, maar vaak heel fascinerend werk uit Fabres vroege periode (1977-1982) aan bod, vlak voor hij echt doorgebroken is.

Dat er gelijktijdig in de twee grootste musea van Antwerpen tentoonstellingen van hem lopen, komt toevallig zo uit, zegt Fabre. 'Met het idee om in het KMSKA iets te doen, liep ik al meer dan twee jaar rond. En in juni verschijnt een grote publicatie over mij bij Mercatorfonds. Naar aanleiding daarvan stelde MuHKA-directeur Bart De Baere mij voor ook bij hen een grote tentoonstelling te brengen.'

'Het grote verschil is dat ik voor de tentoonstelling in het KMSKA meer zelf de strekking bepaald heb, terwijl in het MuHKA Bart De Baere echt als curator is opgetreden', zegt Fabre. 'Hij heeft het idee opgevat om te vertrekken vanuit de beweging in mijn werk, het niet stilstaan. Hij wou aantonen dat mijn werken geen losstaande producten zijn, maar dat ze met elkaar dialogeren.' Het is vooral werk uit Fabres Amerikaanse periode, dat in België veel minder bekend is. Naast installaties en documenten en foto's die Fabres performances documenteren, werden ook oude video's gerestaureerd en gedigitaliseerd.

In de MuHKA-tentoonstelling vinden we heel wat elementen terug die ook in Fabres later werk aan bod komen of verder uitgewerkt worden: het onderzoek naar het lichaam bijvoorbeeld en de fascinatie voor lichaamssappen, maar ook de metamorfose, en de fascinatie voor insecten en andere dieren.

Saskia VEREENOOGHE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud