KBC onderzoekt mogelijkheden buiten Oost-Europa

De financiëledienstengroep KBC gaat momenteel na of ze op zoek moet gaan naar opportuniteiten buiten de toekomstige EU-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Dat heeft gedelegeerd bestuurder André Bergen verklaard tijdens KBC's Investor Day in Praag.

(tijd) Bergen benadrukte daarbij wel dat het voorlopig om een denkoefening gaat. Een beslissing over een strategiewijziging is er dus nog niet gevallen.

'We hebben steeds gezegd dat we wilden investeren in landen die lid gaan worden van de Europese Unie,' aldus Bergen. 'Dat is nog altijd onze ambitie. Maar we vragen ons af of we niet naar andere landen moeten kijken gezien het gebrek aan mogelijkheden op deze markten,' klinkt het.

Omdat er momenteel weinig overnamekandidaten zijn, of omdat de kostprijs voor een overname te hoog ligt, kiest KBC de komende jaren voor een organische groei in Oost- en Centraal-Europa. De bankgroep zal tussen 2007 en 2009 340 nieuwe kantoren openen in de vier Oost-Europese landen waarin ze actief is (Tsjechië, Polen, Hongarije en Slovakije). Zo zal KBC's Hongaarse dochter K& H Bank voor 2009 150 nieuwe kantoren hebben geopend. 'Hongarije heeft enkele moeilijke maanden achter de rug,' zegt Bergen. 'Maar onze bank blijft het er goed doen. Ik verwacht dat de groei er nog altijd hoger zal liggen dan in West-Europa.'

Het huidige gebrek aan interessante overnamekandidaten ligt aan de basis van het nieuwe aandeleninkoopprogramma dat KBC donderdagochtend aankondigde. De komende drie jaar wil de groep voor 3 miljard euro eigen aandelen inkopen. Tussen 2007 en 2009 zal KBC jaarlijks voor ongeveer 1 miljard eigen aandelen inkopen. 'Dat inkoopprogramma kan wel worden aangepast of stopgezet als er zich toch overnamekansen voordoen,' zegt financieel directeur Herman Agneessens. KBC verkiest een aandeleninkoopprogramma boven het uitkeren van een uitzonderlijk dividend, onder meer omdat de huidige aandelenkoers ondergewaardeerd zou zijn. Bovendien heeft de inkoop van eigen aandelen een positief effect op de winst en het dividend per aandeel.

Agneessens liet verder ook weten dat bij de berekening van het dividend dat over 2006 wordt uitgekeerd de oprbengst uit de verkoop van het Spaanse Banco Urquijo niet zal worden meegerekend.

KBC maakte van het beleggersevenement in Praag ook gebruik om zijn aangepaste financiële doelstellingen voor de middellange termijn bekend te maken. De bankgroep rekent voor de periode 2007-2009 op een winstgroei per aandeel van 12 procent. Voordien stelde het bedrijf een groeicijfer van 10 procent in het vooruitzicht. KBC verwacht verder dat het rendement uit het eigen vermogen jaarlijks met minstens 18,5 procent zal groeien, tegen 16 procent voordien.

Voor België gelooft KBC dat het zijn marktaandeel nog kan uitbreiden voor wat betreft de strategische activiteiten zoals asset management en bankverzekeringen. De bankgroep is momenteel vooral aanwezig in Vlaanderen, maar zegt in de toekomst ook prominenter aanwezig te willen zijn in het Zuiden van het land. Tegen 2009 wil de bankgroep zijn kosten-inkomstenratio onder de 55 procent houden. Voor de komende drie jaar verwacht KBC in België een opbrengst uit geplaatst kapitaal (return on allocated capital) van 26 procent, tegen 20 procent voordien. Voor Oost-Europa blijft de verwachting voor deze 'return on allocated capital' onveranderd op 30 procent, wat volgens Bergen sowieso al vrij hoog is. De nettowinst zou hier jaarlijks met gemiddeld 15 procent moeten aandikken. Ondanks het gebrek aan interessante overnamekandidaten gelooft KBC ook nog altijd dat het zijn marktaandeel in Oost- en Centraal-Europa verder kan vergroten.

Voor de afdeling Merchant Banking rekent KBC op een groei van het return on allocated capital met 19 procent. Voor de divisie Commercial Banking zou die groei 18 procent bedragen, voor de divisie Investment Banking is dat 27 procent. De tak European Private Banking ten slotte, zou de komende drie jaar zijn return on allocated capital met zo'n 34 procent zien stijgen.

Pieter Suy pieter.suy@tijd.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud