Martin Sommer - 'Onder onderwijzers en andere gemengde berichten'

Martin Sommer is redacteur bij de Volkskrant. Hij was vijf jaar correspondent in Parijs voor de Nederlandse krant en schreef in die periode enkele boeken over Frankrijk, waaronder 'Dorp in Picardië' (2004). Vier jaar geleden keerde hij terug naar Nederland. Dat was een moeilijke landing.

(tijd) De copieuze lunches werden vervangen door broodjes met karnemelk. En ook met de Nederlandse journalistieke mores had hij het moeilijk: zijn stukjes werden steevast als te opiniërend beschouwd. Sinds twee jaar schrijft hij 'Gemengde berichten' op de meningenpagina van de Volkskrant. Die zijn in 'Onder onderwijzers en andere gemengde berichten' voor het eerst gebundeld.

Het boek opent met een zestigtal pagina's over het Nederlandse onderwijs. Sommer hekelt de Nederlandse 'zoek-het-maar-uit-scholen', die ervan uitgaan dat leerlingen en studenten het beste zelf kunnen bepalen wat ze willen leren. De verborgen agenda is natuurlijk dat dat nieuwe leren niet alleen nieuw, maar vooral goedkoop is.

Sommer schreef zijn serie columns 'Onder onderwijzers' uit ergernis voor de onafzienbare vakanties, het gecomputer en gegoogel dat de plaats van het huiswerk heeft ingenomen. Toen ze verschenen in de Volkskrant leverde dat honderden e-mails op met een litanie van ouder- en lerarenleed.

De gebundelde columns gaan niet alleen over - de ook in Vlaanderen oprukkende - onderwijswaanzin. Steeds weer laat Sommer zien dat beleidsnotities en overheidsplannen totaal anders uitpakken bij de mensen die er in de praktijk (voor de klas, achter het loket of in het ziekenhuis) mee te maken krijgen. Dat levert een schrijnend, maar ook hilarisch beeld van Nederland op.

Sommer herinnert er in een nawoord aan dat filosofe Hannah Arendt er al voor waarschuwde dat een democratie die zich te veel op expertise beroept haar legitimiteit verliest. Sommer vertelt hoe in Nederland de problemen verzopen worden in rapporten. En een ex-minister van Verkeer vertelde hem hoe zij uit een enorme stapel rapporten over een bepaald probleem meestal die exemplaren uitviste die haar goed uitkwamen. De rest liet ze liggen.

Nu België en Vlaanderen langzaam maar zeker dezelfde weg opgaan, is het nuttig, raadzaam, en amusant om de Nederlandse regelnevenerij met veel zwier en gezond verstand ontmaskerd te zien. Martin Sommer heeft veel geleerd, die vier jaar in Frankrijk.

MH

Martin Sommer - 'Onder onderwijzers en andere gemengde berichten' - 2006, Amsterdam, Meulenhoff / De Volkskrant, 285 blz., 17,50 euro, ISBN 90-290-7791-3.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud