Mieren inspireren opmaak nieuwe en snellere algoritmen

Het gedrag van mieren heeft Koenraad Mertens van de afdeling informatica van de Katholieke Universiteit van Leuven geïnspireerd om in het kader van zijn doctoraatsstudie een algoritme te schrijven voor de ontwikkeling van software om DynCOAA-problemen op te lossen.

(belga) Dit zijn problemen waarbij kleine wijzigingen moeten worden doorgevoerd binnen een grote organisatie zonder dat het totaalconcept verandert, bijvoorbeeld in lessenroosters, uurregelingen van treinen, lay-out van fabriekshal...

In het mierengekrioel zit een systeem waarbij deze zich met geursignalen snel aanpassen aan verstoringen. Mieren laten met name geurstoffen achter op de paden die ze volgen naar een voedselbron en het beste pad zal na verloop van tijd door meer en meer mieren gevolgd worden en dus sterker gaan ruiken. Als er een takje over dat pad valt, zullen de mieren heel snel een goede omweg zoeken en ook die weer gaan markeren met de geursignalen.

Recent zijn computerwetenschappers gaan bekijken of deze manier van probleemoplossen kan helpen. Software op basis van "mierenalgoritmen" zal geen ellenlange lijsten van mogelijke oplossingen meer opstellen, maar stuurt als het ware virtuele mieren uit die hun weg zoeken door de punten van een mogelijk schema. Zo ontstaat een pad dat als best mogelijke oplossing naar voor komt.

Mertens ontwierp voor het eerst mierenalgoritmen voor het oplossen van Dynamic Constraint Optimisation Problems (DynCOAA). Deze blijken beter en sneller te presteren dan de traditionele.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud