Advertentie

'Nood aan stabiliteitspact binnen België'

De Nationale Bank (NBB) meent dat er nood is aan een stabiliteitspact binnen België. Gouverneur Guy Quaden wees er bij de voorstelling van het jaarverslag 2006 op dat de vergrijzing van de bevolking vooral een probleem dreigt te worden voor de federale overheid, die instaat voor de pensioenen en de gezondheidszorg.

(belga) "De verdeling van de bevoegdheden in ons land is een politieke zaak, maar er moet wel een evenwicht bestaan tussen de bevoegdheden en de beschikbare middelen. Er is nood aan coherentie", zo pleitte hij.

Traditioneel in februari stelt de NBB haar jaarrapport voor het afgelopen jaar voor. 2006 was op economisch vlak een uitstekend jaar. De Belgische economische groei kwam uit op 3 procent, wat een verdubbeling is tegenover 2005 en meer dan het eurogemiddelde (2,6%). Bovendien was de groei ook evenwichtig gespreid: de gezinnen gaven meer uit (+2,4%), de bedrijven investeerden (+4,4%) en er was meer export (+3,7%). "De toegenomen consumptie van de gezinnen is voor het eerst in jaren het gevolg van de stijging van het beschikbaar inkomen. Op het vlak van de uitvoer is er een toename, maar die is minder dan de groei van de internationale handel. Belgische bedrijven verliezen dus opnieuw marktaandeel", nuanceerde Quaden.

Er kwamen in 2006 ook 46.000 banen bij in ons land. Maar het cijfer van 200.000 banen tijdens deze legislatuur, zoals premier Verhofstadt aanvankelijk vooropstelde, zal volgens de Nationale Bank niet worden gehaald. "Wij komen uit aan zo'n 160.000 banen tussen 2003 en eind 2007", verklaarde de gouverneur.

De inflatie bleef het voorbije jaar beperkt tot 2,3 procent. De overheidsfinanciën boekten een overschot van 0,1 procent. Maar Quaden hekelde het gebrek aan structurele maatregelen.

"Globaal was 2006 een jaar waarover men zich kan verheugen, maar waarmee men geen genoegen kan nemen", bepleitte de gouverneur van de Nationale Bank. "We worden betaald om niet tevreden te zijn", grapte hij, "maar er zijn ook objectieve redenen. België moet zijn groeipotentieel verhogen, we moeten ambitieuzer zijn".

In het domein van de concurrentiekracht pleitte hij voor een beheersing van de kosten. Voor de periode 2005-2006 stegen de Belgische lonen nog iets sneller dan die in de buurlanden, als gevolg van de hoger dan verwachte inflatie, die doorgerekend wordt via de automatische loonindexering. Voor het komende jaar ziet Quaden heil in het advies uit het interprofessioneel akkoord waarin gepleit wordt voor all-in-akkoorden. Op die manier treedt bij een te hoge inflatie, een correctiemechanisme in werking. De gouverneur pleitte daarnaast ook voor meer innovatie. "Belgische bedrijven moeten nog meer aanwezig zijn op nieuwe markten, met nieuwe producten".

In het domein van de arbeidsmarkt noemde Quaden het onaanvaardbaar dat er aan de ene kant nog veel werklozen zijn en aan de andere kant veel vacatures. De verklaring ligt volgens hem bij een gebrek aan vorming, gebrek aan mobiliteit, bij sommigen een gebrek aan motivatie en aan een probleem van discriminatie. Vooral bij de 50-plussers ligt de werkgelegenheidsgraad veel lager dan het Europees gemiddelde. Het generatiepact heeft volgens de gouverneur alvast "de bewustwording" ingeluid dat men langer moet werken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud