Oost en West vieren samen Pasen

Het wordt dit jaar geen Pasen zoals de andere jaren. Ondanks de verschillende tijdrekening zullen de christelijke Kerken in Oost en West Pasen dit jaar op dezelfde datum vieren.

(belga) De christelijke Kerken hebben voor de berekening van de juiste datum van hun feesten eeuwenlang de Juliaanse kalender gebruikt. Maar daar kwam verandering in tijdens de zestiende eeuw, toen paus Gregorius XIII in 1582 de naar hem genoemde Gregoriaanse kalender invoerde. Sindsdien vieren de orthodoxe en oosterse Kerken enerzijds en de katholieke en later protestantse Kerken anderzijds Pasen op een andere datum.

In principe ... Want ondanks de verschillende tijdberekening valt Pasen in Oost en West sporadisch toch nog op dezelfde datum. Tussen 1500 en het jaar 3000 valt Pasen in totaal 271 keer in zowel Oost als West op dezelfde datum. In de vorige eeuw was dat 26 keer het geval en deze eeuw zelfs 31 keer. Voor vele christenen is dat samenvallen van Pasen bij de oosterse en westerse christelijke Kerken meer dan symbolisch.

In de andere jaren, waarop Pasen niet samenvalt, maakt dat verschil in datum de christelijke verdeeldheid eens te meer op pijnlijke wijze duidelijk. Dat beseffen zowel de orthodoxe als de katholieke en protestantse Kerken maar al te goed. Zo ging men al in de jaren 1920 samen rond de tafel zitten om na te gaan of men toch geen overeenstemming kon bereiken om Pasen voortaan samen op dezelfde datum te vieren. Hoop dat er echt een overeenstemming zou bereikt worden, was er in 1997, toen de kerkleiders in het Syrische Aleppo voor overleg samenkwamen. Maar ook dat voorstel stuitte opnieuw op de weerstand van de orthodoxe Kerken, terwijl het voor de westerse Kerken dan weer volstrekt ondenkbaar was dat men opnieuw naar de Juliaanse kalender zou overstappen.

En zo blijft ieder aan zijn vaste tradities vasthouden. Behalve wanneer men door een speling van het lot Pasen dan toch eens op dezelfde datum kan vieren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud